CETVEL.ORG

Vize Final Büt Ortalama Hesaplama

Üniversite vize, final ve bütünleme sınav notlarınızın ağırlıklı ortalamasını hesaplamak için notlarınızı ve oranları giriniz.

Sınav Not Oran (%)
1. Sınav
2. Sınav

Ağırlıklı Ortalama Not Hesaplama Nasıl Yapılır?

Ağırlıklı ortalama not hesaplama, sınavlarınızın her birinin etki derecesini göz önüne alarak genel bir başarı puanı hesaplar. Bu yöntem, her sınavın katkısını yüzdesel olarak değerlendirir ve bu oranlar toplamının %100 olması gerekir.

Ağırlıklı Ortalama = (Not1 x Oran1 + Not2 x Oran2 + … + NotN x OranN) / 100

Her sınav için belirlenen oranlarla notların çarpımı sonucunda elde edilen değerlerin toplamı, yüz ile bölünerek ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bu hesaplama, öğrencinin derslerdeki performansını daha adil ve doğru bir şekilde yansıtır.

Örneğin, bir öğrencinin birinci sınavdan %30 oranında etkilenen 80 notu ve ikinci sınavdan %70 oranında etkilenen 90 notu varsa, ağırlıklı ortalama şu şekilde hesaplanır:

Ağırlıklı Ortalama = (80 x 30 + 90 x 70) / 100 = 86

Bu araç, öğrencilerin veya eğitimcilerin sınav sonuçlarını daha detaylı analiz etmelerine yardımcı olur ve farklı sınavların öğrenci üzerindeki etkisini dengeli bir şekilde değerlendirir.

Yasal Uyarı: CETVEL.ORG sitesindeki tüm hesaplamalar bilgilendirme amaçlı olup hukuki bir geçerliliği yoktur.