CETVEL.ORG

ALES Puan Hesaplama

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) puan hesaplaması yapmak için sayısal ve sözel testlere ilişkin doğru ve yanlış sayılarını giriniz.

Test Türü Doğru Sayısı Yanlış Sayısı
Sözel Test (50 Soru):
Sayısal Test (50 Soru):

Bu araçlar da işinize yarayabilir:

ALES Puanı Nasıl Hesaplanır?

ALES puanı hesaplama işlemi, adayların her testte verdiği doğru ve yanlış cevaplar üzerinden gerçekleştirilir. Öncelikle, her test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilir.

Ham Puan Hesaplama: Doğru Cevap Sayısı – (Yanlış Cevap Sayısı / 4)

Ardından, her testin ham puanları ortalaması ve standart sapması hesaplanarak, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülür. Bu standartlaştırma, adayların farklı testlerdeki performanslarını karşılaştırılabilir hale getirir.

Standart Puan Dönüşümü: ((Ham Puan – Ortalama) / Standart Sapma) * 10 + 50

Daha sonra bu standart puanlar, belirlenen ağırlıklarla çarpılarak sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı puanlar hesaplanır. Her bir test türü için ağırlıklar şöyledir: Sayısal için %75, Sözel için %25; Sözel için %75, Sayısal için %25; ve Eşit Ağırlık için her ikisi için %50.

Ağırlıklı Puan Hesaplama: Sayısal Ağırlıklı Puan = (Sayısal SP * 0.75) + (Sözel SP * 0.25)

Sözel Ağırlıklı Puan = (Sözel SP * 0.75) + (Sayısal SP * 0.25)

Eşit Ağırlıklı Puan = (Sayısal SP * 0.5) + (Sözel SP * 0.5)

Son olarak, ağırlıklı puanlar, önceden belirlenen bir formül kullanılarak 100 üzerinden nihai ALES puanına dönüştürülür. Bu sonuç, adayların akademik personel ve lisansüstü programlara girişte kullanılan resmi puanıdır.

ALES Puanı Hesaplama Formülü: 70 + [30 * (2 * (AP – X) – S) / (2 * (B – X) – S)]

Bu formülle hesaplanan ALES puanı, adayların sınavdaki başarısını yansıtan ve üniversite yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularda kullanılan kritik bir metriktir.

Yasal Uyarı: CETVEL.ORG sitesindeki tüm hesaplamalar bilgilendirme amaçlı olup hukuki bir geçerliliği yoktur.