CETVEL.ORG

Çoklu İskonto Hesaplama

Bir fiyatın birden fazla indirim uygulanmış halini hesaplamak için tutarı ve iskonto oranlarını aralarda boşluk bırakarak sırasıyla giriniz.

İndirimsiz Tutar:
İskonto oranları (%):

Çoklu İskonto Hesaplama Nasıl Yapılır?

Çoklu iskonto hesaplama, bir ürün ya da hizmetin indirimsiz tutarına birden fazla iskonto oranı uygulayarak son indirimli tutarı hesaplama işlemidir. Bu hesaplama, her bir iskonto oranını sırasıyla indirimsiz tutara uygular ve sonuçta elde edilen indirimli tutarı verir.

Son İndirimli Tutar = İlk Tutar – (İlk Tutar x İskonto Oranı/100)

Bu işlem, her bir iskonto oranı için tekrarlanır ve her adımda indirimsiz tutar güncellenir. Örneğin, ilk iskonto oranı %30 ve ikinci iskonto oranı %10 ise:

İlk İskonto Sonrası Tutar = İlk Tutar – (İlk Tutar x 30/100)

İkinci İskonto Sonrası Tutar = İlk İskonto Sonrası Tutar – (İlk İskonto Sonrası Tutar x 10/100)

Sonuç olarak elde edilen indirimli tutar, toplam indirim tutarı ve yüzdesel olarak toplam indirim oranı belirlenir. Bu hesap, birden fazla iskonto uygulanacak durumlarda toplam indirimin ne olacağını anlamanıza yardımcı olur.

Yasal Uyarı: CETVEL.ORG sitesindeki tüm hesaplamalar bilgilendirme amaçlı olup hukuki bir geçerliliği yoktur.